تعریف طراحی داخلی

طراحي داخلي (Interior Design) که به عنوان يک حرفه، يک هنر و يک صنعت در دنيا شناخته شده، بهينه­سازي فضاهاي داخلي ساختمان­ها به منظور انجام فعاليت­هاي روزمره يعني زندگي و کار است.
بخش اعظم عمر ما در فضاهاي داخلي بناها سپري مي­شود. اين فضاها محيطي را ايجاد مي­کنند که پاسخ­گوي نيازهاي اساسي ما نظير نياز به سرپناه بوده و بسياري از فعاليت­هاي ما در آن صورت مي­گيرد. همچنين آنچه به يک بنا روح مي­بخشد، فضاي داخلي آن است. بنابراين مي­توان گفت کيفيت فضاي داخلي از يک طرف تأثير مستقيمي بر نحوه انجام فعاليت­هاي ما در آن دارد و از طرف ديگر نگرش، احوال و شخصيت ما را تحت تأثير قرار مي­دهد. بر اين اساس، هدف طراحي داخلي، بهبود عملکرد فيزيکي و رواني فضا براي راحت­سازي زندگي در آن است. فضاي معماري بدون طراحي داخلي يا اصلاً قابل استفاده نيست و يا در صورت قابل استفاده بودن، کارآيي لازم و بهينه را نخواهد داشت.
طراحي داخلي زندگي همه آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي­دهد و تأثيرات آن در زندگي به وضوح قابل مشاهده است. از اين­رو موضوع طراحي داخلي به هيچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه­هاي اعياني نيست. طراحي داخلي مي­تواند براي کل جامعه و طبقات کم­درآمد هم مفيد باشد. اگر قناعت را اصل اساسي امروز جامعه بدانيم و قصد داشته باشيم امکان زندگي راحت را در فضاي 40 يا 60 متري آپارتمان­ها فراهم کنيم، طراحي داخلي يک ضرورت گريزناپذير خواهد بود. طراحي داخلي مي­تواند به ما نشان دهد که در اين فضاي کوچک چطور و با چه وسايلي بايد زندگي کنيم.
از آنجا که طراحي داخلي در ارتباط مستقيم با ويژگي­هاي روحي ـ رواني انسان قرار دارد، بايستي براي نيل به يک طرح مطلوب، ويژگي­هاي رفتارهاي انساني در فضاهاي داخلي زيستي اعم از عمومي و خصوصي، در طراحي به دقت مورد توجه قرار ­گيرد. از اين­رو طراح به هنگام طراحي فضاي داخلي با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثيري که مي­خواهد آن فضا بر استفاده­کننده داشته باشد.
طراحي داخلي طيف گوناگوني از عناصر و مؤلفه­ها از قبيل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، ديوار، عناصر کارکردي و تزييني و مبلمان را در برمي­گيرد. اين عناصر ابزارهاي کار طراح هستند که همگي بايد بطور هماهنگ و متناسب در يک طرح مرتبط و خوشايند قرار گيرند.
طراحي داخلي که در حد واسط ميان معماري و طراحي قرار مي­گيرد، به همان ميزان که شامل جنبه­هاي کاربردي، ساختاري و فني مي­شود، طراحي تجسمي و جنبه­هاي بصري و زيبايي­شناسانه را نيز در بر دارد. از اين­رو طراحي داخلي اغلب در رديف هنرهاي تجسمي به حساب آمده است و براي موفقيت در آن، بايستي تا حد نسبتاً زيادي با عناصر و اصول طراحي تجسمي و مبادي سواد بصري آشنا بود.
اگرچه طراحي داخلي امروزه به عنوان يک تخصص شناخته مي­شود و محدوده بسيار وسيعي را در بر مي­گيرد، اما از آنجايي که اين رشته در ارتباط مستقيم با فضاي داخلي خانه و زندگي روزمره مي­باشد، شناخت الفباي طراحي داخلي و تبيين مباني آن به زبان ساده براي عموم مردم و بويژه زنان خانه­دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردي علمي با اين پديده خواهد انجاميد و در نهايت تأثيري عميق بر کيفيت فضاهاي زيستي جامعه ما خواهد داشت. از اين­رو بنا داريم طي يادداشت­هايي به مباحث مختلف طراحي داخلي بپردازيم و با بهره­گيري از اصول طراحي تجسمي و سواد بصري و نيز با استناد به نمونه­هاي موفق طراحي داخلي خانه در سطح جهان، دانش و آگاهي افراد خانواده را در اين خصوص افزايش دهيم. در اين يادداشت­ها سعي خواهيم نمود با ذکر نکات کليدي و کاربردي در مورد کيفيت فضاهاي داخلي خانه، شما را نسبت به محيط و فضاي اطرافتان و عناصر موجود در آن حساس­تر کنيم و توانايي­هاي علمي و کاربردي شما را در زيباسازي محيط خانه و بهبود کيفيت فضاهاي آن افزايش دهيم. 

دکوراسيون فروشگاهي